ห้องพักเตียงเดี่ยว

ห้องพักเตียงเดี่ยว

ราคา 550 - 750 บาท

โปรโมชั่น 500 - 600 บาท

ห้องเตียงคู่

ห้องเตียงคู่

ราคา 600 - 800 บาท

โปรโมชั่น 550 - 750 บาท

ห้องน้ำ

ห้องน้ำ

ราคา 0 บาท

ห้อง VIP

ห้อง VIP

ราคา 1800 - 2500 บาท

โปรโมชั่น 1200 - 2000 บาท

ห้องรับแขกของห้อง VIP

ห้องรับแขกของห้อง VIP

ราคา 0 บาท